עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 25.12.2014
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. בית המשפט ביטל את החלטת משרד הפנים והורה לו לבחון פעם נוספת את הבקשה. בפסק הדין ציין השופט כי קיימת מידת מה של מלאכותיות בהפרדה בין צור באהר לוואדי חומוס. למרות זאת, למשרד הפנים הסמכות לקבוע שוואדי חומוס היא מרכז החיים "העיקרי" של המשפחה, ובלבד שקביעה כזו תסתמך על ראיות מוצקות, וכאלה לא היו במקרה הנוכחי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. בית המשפט ביטל את החלטת משרד הפנים והורה לו לבחון פעם נוספת את הבקשה. בפסק הדין ציין השופט כי קיימת מידת מה של מלאכותיות בהפרדה בין צור באהר לוואדי חומוס. למרות זאת, למשרד הפנים הסמכות לקבוע שוואדי חומוס היא מרכז החיים "העיקרי" של המשפחה, ובלבד שקביעה כזו תסתמך על ראיות מוצקות, וכאלה לא היו במקרה הנוכחי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות