עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 22.10.2014
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול עתירה מינהלית
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. המוקד טוען כי מדובר בהחלטה לא מידתית ובלתי סבירה, וכי טענת משרד הפנים כי המשפחה מקיימת את מרכז חייה בוואדי חומוס, הנמצאת מחוץ לשטחה המוניציפאלי של ירושלים, ולא בצור באהר, מתבססת על ממצאים מוּטים ושגויים ופוגעת קשות בזכות לחיי משפחה. המוקד טוען כי על משרד הפנים היה, לכל הפחות, לבדוק ביסודיות את טענות המשפחה ולברר האם היא אכן מקיימת מרכז חיים בצור באהר, כפי שהיא טוענת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. המוקד טוען כי מדובר בהחלטה לא מידתית ובלתי סבירה, וכי טענת משרד הפנים כי המשפחה מקיימת את מרכז חייה בוואדי חומוס, הנמצאת מחוץ לשטחה המוניציפאלי של ירושלים, ולא בצור באהר, מתבססת על ממצאים מוּטים ושגויים ופוגעת קשות בזכות לחיי משפחה. המוקד טוען כי על משרד הפנים היה, לכל הפחות, לבדוק ביסודיות את טענות המשפחה ולברר האם היא אכן מקיימת מרכז חיים בצור באהר, כפי שהיא טוענת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות