עת"ם 8568/08 - חמאדה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8568/08 - חמאדה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 03.07.2008
עת"ם 8568/08 - חמאדה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עניינה של העתירה הוא סירוב משרד הפנים לבקשת איחוד משפחות שהגישו העותרים, הואיל ומגוריהם מחוץ לתחומי ישראל. העותרים מתגוררים בכפר צור באהר בירושלים, בשכונה הדרום מזרחית המצויה מחוץ לשטחה המוניציפאלי של ירושלים. שכונת מגוריהם של בני הזוג הוכרה כחלק בלתי נפרד מהכפר צור באהר עם פסיקת בג"ץ לשנות את תוואי חומת ההפרדה כך שיעבור ממזרח לשכונה זו. גם בית הדין לעבודה פסק כי כל תושבי הקבע של ישראל המתגוררים בשכונה זו ימשיכו לקבל את זכויותיהם מתוקף חוק הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי. העתירה התקבלה. לפסק הדין ראה פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עניינה של העתירה הוא סירוב משרד הפנים לבקשת איחוד משפחות שהגישו העותרים, הואיל ומגוריהם מחוץ לתחומי ישראל. העותרים מתגוררים בכפר צור באהר בירושלים, בשכונה הדרום מזרחית המצויה מחוץ לשטחה המוניציפאלי של ירושלים. שכונת מגוריהם של בני הזוג הוכרה כחלק בלתי נפרד מהכפר צור באהר עם פסיקת בג"ץ לשנות את תוואי חומת ההפרדה כך שיעבור ממזרח לשכונה זו. גם בית הדין לעבודה פסק כי כל תושבי הקבע של ישראל המתגוררים בשכונה זו ימשיכו לקבל את זכויותיהם מתוקף חוק הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי. העתירה התקבלה. לפסק הדין ראה פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות