עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תשובת המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תשובת המדינה
כתבי בי דין | תשובה לערעור | 04.12.2014
עת"ם 32869-10-14 - חמאדה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תשובת המדינה
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. בתשובתה חוזרת המדינה על הטענה כי בני המשפחה לא מתגוררים בתוך השטח המוניציפאלי של ירושלים ולמעשה גרים בוואדי חומוס. בנוסף מדגישה המדינה כי החלטת משרד הפנים הייתה סבירה ומידתית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מסירובו לבקשת איחוד משפחות שהגיש תושב מזרח ירושלים עבור אשתו, אזרחית ירדן. בתשובתה חוזרת המדינה על הטענה כי בני המשפחה לא מתגוררים בתוך השטח המוניציפאלי של ירושלים ולמעשה גרים בוואדי חומוס. בנוסף מדגישה המדינה כי החלטת משרד הפנים הייתה סבירה ומידתית.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות