השגה 752/13 - חמאדה ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה 752/13 - חמאדה ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
מסמכים אחרים | השגה | 09.09.2014
השגה 752/13 - חמאדה ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה החלטה
החלטת ועדת ההשגה במשרד הפנים בעניין השגת המוקד על החלטת המשרד לעצור את הליך איחוד המשפחות של תושב מזרח ירושלים עם אשתו אזרחית ירדן, בשל טענת המשרד כי המשפחה מנהלת מרכז חיים בוואדי חומוס, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים, ולא בצור באהר. הועדה דחתה את השגת המוקד, וקיבלה את עמדת משרד הפנים. הוועדה קיבלה כראיות מהימנות לאי קיומו של מרכז חיים בצור באהר את טענות נציגי משרד הפנים, שביקרו בבית בוואדי חומוס ודיווחו כי מצאו בו "בננות טריות" ו"מברשת שיניים לחה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת ועדת ההשגה במשרד הפנים בעניין השגת המוקד על החלטת המשרד לעצור את הליך איחוד המשפחות של תושב מזרח ירושלים עם אשתו אזרחית ירדן, בשל טענת המשרד כי המשפחה מנהלת מרכז חיים בוואדי חומוס, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים, ולא בצור באהר. הועדה דחתה את השגת המוקד, וקיבלה את עמדת משרד הפנים. הוועדה קיבלה כראיות מהימנות לאי קיומו של מרכז חיים בצור באהר את טענות נציגי משרד הפנים, שביקרו בבית בוואדי חומוס ודיווחו כי מצאו בו "בננות טריות" ו"מברשת שיניים לחה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות