ב"ל 10177/05 - ועד הכפר צור באהר ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ב"ל 10177/05 - ועד הכפר צור באהר ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי החלטה
פסיקה | פסיקה / עבודה אזורי | 11.04.2005
ב"ל 10177/05 - ועד הכפר צור באהר ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי החלטה
פסק דין של בית הדין לעבודה בעניין החלת חוק הביטוח הלאומי על תושבי השכונות הדרום מזרחיות של הכפר צור באהר. השכונות נמצאות מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים, אך חומת ההפרדה נבנתה ממזרח להן כדי לשמור על הכפר מאוחד. ביהמ"ש פסק כי מי שהוא תושב קבע בישראל ומתגורר בכפר צור באהר, לרבות השכונות הנזכרות, יחולו עליו כל התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין של בית הדין לעבודה בעניין החלת חוק הביטוח הלאומי על תושבי השכונות הדרום מזרחיות של הכפר צור באהר. השכונות נמצאות מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים, אך חומת ההפרדה נבנתה ממזרח להן כדי לשמור על הכפר מאוחד. ביהמ"ש פסק כי מי שהוא תושב קבע בישראל ומתגורר בכפר צור באהר, לרבות השכונות הנזכרות, יחולו עליו כל התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי וחוק הבריאות הממלכתי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות