השגה 417/09 בגין אי מענה לבקשת רישום ילדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
השגה 417/09 בגין אי מענה לבקשת רישום ילדים
מסמכים אחרים | השגה | 14.05.2009
השגה 417/09 בגין אי מענה לבקשת רישום ילדים
השגה שהגיש המוקד להגנת הפרט על אי-מענה של משרד הפנים לבקשה של תושב ישראל משכונת ואדי חומוס לרשום את ילדיו במרשם האוכלוסין. המוקד טוען כי על משרד הפנים לרשום את הילדים בדחיפות – מדובר בילדים של תושב קבע בישראל, שנולדו בישראל וכל מרכז חייהם בישראל. המוקד מציין כי בית המשפחה מצוי אמנם כ-250 מטרים מחוץ לתחום המוניציפאלי של ירושלים, אבל נמצא בצידה המערבי של חומת ההפרדה, המנתקת את הבית משאר חלקי הגדה. בנוסף מבקש המוקד מהוועדה להוציא צו שיאסור על הרחקת הילדים מישראל כל עוד לא התקבלה הכרעה סופית בהשגה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
השגה שהגיש המוקד להגנת הפרט על אי-מענה של משרד הפנים לבקשה של תושב ישראל משכונת ואדי חומוס לרשום את ילדיו במרשם האוכלוסין. המוקד טוען כי על משרד הפנים לרשום את הילדים בדחיפות – מדובר בילדים של תושב קבע בישראל, שנולדו בישראל וכל מרכז חייהם בישראל. המוקד מציין כי בית המשפחה מצוי אמנם כ-250 מטרים מחוץ לתחום המוניציפאלי של ירושלים, אבל נמצא בצידה המערבי של חומת ההפרדה, המנתקת את הבית משאר חלקי הגדה. בנוסף מבקש המוקד מהוועדה להוציא צו שיאסור על הרחקת הילדים מישראל כל עוד לא התקבלה הכרעה סופית בהשגה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות