בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 07.04.2009
בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובת המשיב בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את העברתו בכפייה של שוטר פלסטיני מבית סאחור לרצועת עזה בגין רישום מען שגוי. בתגובתו טוען המשיב כי בידיו מידע ביטחוני נוסף המצביע בין השאר על היות העותר פעיל תנזים ועל מעורבותו בירי לעבר בסיס צבאי. בנוסף טוען המשיב כי מבדיקות שערך עולה כי לעותר לא נשקפת כל סכנה אם יגורש לרצועת עזה. העותר, שעבר בשנת 1995 מעזה לגדה, מעולם לא קיבל אשרת שהייה לזמן קבוע, והצבא טוען אפוא שהוא שוהה בגדה כל השנים הללו שלא כדין, וגירושו מוצדק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המשיב בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את העברתו בכפייה של שוטר פלסטיני מבית סאחור לרצועת עזה בגין רישום מען שגוי. בתגובתו טוען המשיב כי בידיו מידע ביטחוני נוסף המצביע בין השאר על היות העותר פעיל תנזים ועל מעורבותו בירי לעבר בסיס צבאי. בנוסף טוען המשיב כי מבדיקות שערך עולה כי לעותר לא נשקפת כל סכנה אם יגורש לרצועת עזה. העותר, שעבר בשנת 1995 מעזה לגדה, מעולם לא קיבל אשרת שהייה לזמן קבוע, והצבא טוען אפוא שהוא שוהה בגדה כל השנים הללו שלא כדין, וגירושו מוצדק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות