בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה למתן צו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 29.03.2009
בג"ץ 2786/09 - סאלם ואח' נ' המפקד הצבאי לגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה למתן צו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את העברתו בכפייה של שוטר פלסטיני מבית סאחור לרצועת עזה בגין רישום מען שגוי. העותרים טוענים כי העברתו בכפייה של העותר, אב לילדים קטנים שגר בגדה באופן חוקי מאז שנת 1995, היא קיצונית ובלתי סבירה. יתרה מזאת, העותר עובד כשוטר ברשות הפלסטינית, והעברתו לרצועת עזה מסכנת את חייו, וקורעת אותו ממשפחתו ומהמקום שבו בחר כמרכז חייו. העברה כפויה של תושבים מוגנים בשטח כבוש אסורה ע"פ המשפט הבינלאומי ההומניטארי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את העברתו בכפייה של שוטר פלסטיני מבית סאחור לרצועת עזה בגין רישום מען שגוי. העותרים טוענים כי העברתו בכפייה של העותר, אב לילדים קטנים שגר בגדה באופן חוקי מאז שנת 1995, היא קיצונית ובלתי סבירה. יתרה מזאת, העותר עובד כשוטר ברשות הפלסטינית, והעברתו לרצועת עזה מסכנת את חייו, וקורעת אותו ממשפחתו ומהמקום שבו בחר כמרכז חייו. העברה כפויה של תושבים מוגנים בשטח כבוש אסורה ע"פ המשפט הבינלאומי ההומניטארי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות