המוקד להגנת הפרט - עע"מ 5718/09 - שר הפנים ואח' נ' סרור ואח' הודעת ערעור
חזרה לעמוד הקודם
09.07.2009|כתבי בי דין|ערעור

עע"מ 5718/09 - שר הפנים ואח' נ' סרור ואח' הודעת ערעור

ערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. המערערים טוענים כי ביהמ"ש שגה כשקבע כי, לאור הפסיקה ותכלית החוקים המסדירים מעמד ילדים, שנועדו למנוע נתק, או פער מעמד, בין ילדים והוריהם התושבים, יש לתת למשיב מעמד קבע. לטענתם התעלם ביהמ"ש בין השאר מכך שרוב חייו התגורר הילד מחוץ לישראל ומכך שאף מעמד התושב הארעי ניתן לו לפנים משורת הדין. בנוסף שגה ביהמ"ש בקביעה כי מטרת החוק למנוע נתק בין הורה לילדו מחייבת מתן מעמד קבע.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים