עע"מ 5718/09 - שר הפנים ואח' נ' סרור ואח' הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"מ 5718/09 - שר הפנים ואח' נ' סרור ואח' הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 09.07.2009
עע"מ 5718/09 - שר הפנים ואח' נ' סרור ואח' הודעת ערעור
ערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. המערערים טוענים כי ביהמ"ש שגה כשקבע כי, לאור הפסיקה ותכלית החוקים המסדירים מעמד ילדים, שנועדו למנוע נתק, או פער מעמד, בין ילדים והוריהם התושבים, יש לתת למשיב מעמד קבע. לטענתם התעלם ביהמ"ש בין השאר מכך שרוב חייו התגורר הילד מחוץ לישראל ומכך שאף מעמד התושב הארעי ניתן לו לפנים משורת הדין. בנוסף שגה ביהמ"ש בקביעה כי מטרת החוק למנוע נתק בין הורה לילדו מחייבת מתן מעמד קבע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
ערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. המערערים טוענים כי ביהמ"ש שגה כשקבע כי, לאור הפסיקה ותכלית החוקים המסדירים מעמד ילדים, שנועדו למנוע נתק, או פער מעמד, בין ילדים והוריהם התושבים, יש לתת למשיב מעמד קבע. לטענתם התעלם ביהמ"ש בין השאר מכך שרוב חייו התגורר הילד מחוץ לישראל ומכך שאף מעמד התושב הארעי ניתן לו לפנים משורת הדין. בנוסף שגה ביהמ"ש בקביעה כי מטרת החוק למנוע נתק בין הורה לילדו מחייבת מתן מעמד קבע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות