עע"ם 5718/09 - מדינת ישראל ואח' נ' סרור ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 5718/09 - מדינת ישראל ואח' נ' סרור ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 27.04.2011
עע"ם 5718/09 - מדינת ישראל ואח' נ' סרור ואח' פסק דין
פסק דין בערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. הערעור נדחה. בית המשפט קובע כי הגיל הקובע לצורך קבלת מעמד הקבע הוא הגיל בו הוגשה הבקשה, ולאור זאת זכאי הקטין למעמד של תושב קבע בישראל. בהחלטתם מציינים השופטים כי הנוהג של משרד הפנים להעניק תושבות ארעית לשנתיים לילדים שמלאו להם 12, וכך למנוע מהם תושבות קבע, בתואנה שהחוק אינו מאפשר לשדרג את המעמד אחרי גיל 14 – "אינו יכול לעמוד".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בערעור משרד הפנים על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לקבל את עתירת המוקד להגנת הפרט ולחייב מתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. הערעור נדחה. בית המשפט קובע כי הגיל הקובע לצורך קבלת מעמד הקבע הוא הגיל בו הוגשה הבקשה, ולאור זאת זכאי הקטין למעמד של תושב קבע בישראל. בהחלטתם מציינים השופטים כי הנוהג של משרד הפנים להעניק תושבות ארעית לשנתיים לילדים שמלאו להם 12, וכך למנוע מהם תושבות קבע, בתואנה שהחוק אינו מאפשר לשדרג את המעמד אחרי גיל 14 – "אינו יכול לעמוד".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות