עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 08.06.2009
עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
בית המשפט קיבל את עתירת המוקד להגנת הפרט וחייב את משרד הפנים ליתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית שנולד בירושלים, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. זאת לאור הפסיקה בנושא ותכלית החוקים המסדירים את עניין מעמד הילדים, שנועדו למנוע נתק, או פער מעמד, בין ילדים ובין הוריהם התושבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בית המשפט קיבל את עתירת המוקד להגנת הפרט וחייב את משרד הפנים ליתן מעמד קבע לבנה של תושבת ירושלים המזרחית שנולד בירושלים, שהבקשה בעניינו הוגשה לאחר שעבר את גיל 12. זאת לאור הפסיקה בנושא ותכלית החוקים המסדירים את עניין מעמד הילדים, שנועדו למנוע נתק, או פער מעמד, בין ילדים ובין הוריהם התושבים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות