עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 04.11.2008
עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי שהייה לבן זוגה ובנה של תושבת ירושלים המזרחית ולשדרג למעמד קבע את מעמד בנה הקטן. המוקד טוען כי מלבד הפגיעה בזכות העותרים לחיי משפחה וכבוד מפר משרד הפנים, בהשתהותו בהנפקת ההיתרים, התחייבות שלו בבית המשפט, במסגרת עתירה אחרת, להנפיק אשרות ארעיות לשישה חודשים במקרים דומים. הסירוב לשדרג את מעמד הבן, טוען המוקד, סותרת הן את תכלית תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל והן את תכלית הוראת השעה הנוגעת גם לחוק האזרחות, כשם שהיא מהווה התעלמות מהלכה פסוקה בעניין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי שהייה לבן זוגה ובנה של תושבת ירושלים המזרחית ולשדרג למעמד קבע את מעמד בנה הקטן. המוקד טוען כי מלבד הפגיעה בזכות העותרים לחיי משפחה וכבוד מפר משרד הפנים, בהשתהותו בהנפקת ההיתרים, התחייבות שלו בבית המשפט, במסגרת עתירה אחרת, להנפיק אשרות ארעיות לשישה חודשים במקרים דומים. הסירוב לשדרג את מעמד הבן, טוען המוקד, סותרת הן את תכלית תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל והן את תכלית הוראת השעה הנוגעת גם לחוק האזרחות, כשם שהיא מהווה התעלמות מהלכה פסוקה בעניין.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות