המוקד להגנת הפרט - עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
04.11.2008|כתבי בי דין|עתירה מנהלית

עת"ם 8890/08 - סרור ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להנפיק היתרי שהייה לבן זוגה ובנה של תושבת ירושלים המזרחית ולשדרג למעמד קבע את מעמד בנה הקטן. המוקד טוען כי מלבד הפגיעה בזכות העותרים לחיי משפחה וכבוד מפר משרד הפנים, בהשתהותו בהנפקת ההיתרים, התחייבות שלו בבית המשפט, במסגרת עתירה אחרת, להנפיק אשרות ארעיות לשישה חודשים במקרים דומים. הסירוב לשדרג את מעמד הבן, טוען המוקד, סותרת הן את תכלית תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל והן את תכלית הוראת השעה הנוגעת גם לחוק האזרחות, כשם שהיא מהווה התעלמות מהלכה פסוקה בעניין.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים