בג"ץ 2151/97 - שקיר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2151/97 - שקיר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 03.04.1997
בג"ץ 2151/97 - שקיר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט בשמו של רופא מבית לחם להורות לצבא לאשר את רישום בנו מנישואיו הראשונים כתושב הגדה המערבית. המוקד טוען כי הצו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין, הקובע כי מי שלא מלאו לו 18 שנה זכאי להירשם במרשם האוכלוסין אם אחד מהוריו הוא תושב, תקף גם לאחר הסכם הביניים ככל שמדובר בקטינים בני 16 עד 18.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט בשמו של רופא מבית לחם להורות לצבא לאשר את רישום בנו מנישואיו הראשונים כתושב הגדה המערבית. המוקד טוען כי הצו בדבר תעודות זהות ומרשם אוכלוסין, הקובע כי מי שלא מלאו לו 18 שנה זכאי להירשם במרשם האוכלוסין אם אחד מהוריו הוא תושב, תקף גם לאחר הסכם הביניים ככל שמדובר בקטינים בני 16 עד 18.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות