בג"ץ 2151/97 - שקיר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2151/97 - שקיר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.11.1997
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאשר רישום בגדה המערבית לקטינים בני 16 עד 18. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי הסמכויות בתחום מרשם האוכלוסין הועברו בעקבות הסכם הביניים לידי המועצה הפלסטינית, ולישראל נותרה רק הסמכות לאשר תושבות באופן פרטני.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות