עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 02.02.2003
עת"ם (י-ם) 434/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי א/5 לבן זוגה של תושבת ישראל, המתגורר עמה בירושלים. השניים נישאו בשנת 1998. הם הגישו בקשה לאיחוד משפחות מיד אחר כך, וזו אושרה בשנת 2000. בהתאם לכללי ההליך המדורג, הוגשה בפברואר 2002 בקשה לקבלת אשרה א/5; אבל, חרף העמידה בכל דרישות המשיב, לא נתקבלה עד כה כל החלטה בעניינה, וסיבת העיכוב לא הובהרה. ביום 12.5.02 החליטה הממשלה שאין לשדרג בקשות שהטיפול בהן בהליך המדורג טרם הסתיים, וכך נעצר הטיפול גם בבקשת העותרים. לטענתם, החלה רטרואקטיבית זו של ההחלטה מהווה התנהלות מינהלית פסולה, פוגעת בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה, ומעמידה את העותר בסכנת עיכוב, מעצר וגירוש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להעניק אשרת תושב ארעי א/5 לבן זוגה של תושבת ישראל, המתגורר עמה בירושלים. השניים נישאו בשנת 1998. הם הגישו בקשה לאיחוד משפחות מיד אחר כך, וזו אושרה בשנת 2000. בהתאם לכללי ההליך המדורג, הוגשה בפברואר 2002 בקשה לקבלת אשרה א/5; אבל, חרף העמידה בכל דרישות המשיב, לא נתקבלה עד כה כל החלטה בעניינה, וסיבת העיכוב לא הובהרה. ביום 12.5.02 החליטה הממשלה שאין לשדרג בקשות שהטיפול בהן בהליך המדורג טרם הסתיים, וכך נעצר הטיפול גם בבקשת העותרים. לטענתם, החלה רטרואקטיבית זו של ההחלטה מהווה התנהלות מינהלית פסולה, פוגעת בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה, ומעמידה את העותר בסכנת עיכוב, מעצר וגירוש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות