המוקד להגנת הפרט - עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית
חזרה לעמוד הקודם
02.06.2008|פסיקה|פסיקה / עליון

עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית

פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לדחות את בקשת שדרוג מעמדו של בן זוגה של תושבת ירושלים למעמד תושב ארעי. במסגרת הדיון בערעור הסכים משרד הפנים, בעקבות הערות ביהמ"ש, כי אם יתברר שאי השדרוג מקורו בטעות או בעיכוב לא מוצדק מצדו, הוא ישקול את השדרוג אף לאחר המועד הקובע. ביהמ"ש החזיר אפוא את ההליך לביהמ"ש לעניינים מינהליים, לבחינת זכאות המערער לשדרוג מתוך התחשבות בזכותו לטיפול מזורז בעניינו ולערעור על פסיקה עתידית ככל שיידרש. במסגרת הדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים שודרג מעמדו של בן הזוג כמבוקש.