עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית
פסיקה | פסיקה / עליון | 02.06.2008
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין בירושלים פסק דין בעירעור עתירה מנהלית
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לדחות את בקשת שדרוג מעמדו של בן זוגה של תושבת ירושלים למעמד תושב ארעי. במסגרת הדיון בערעור הסכים משרד הפנים, בעקבות הערות ביהמ"ש, כי אם יתברר שאי השדרוג מקורו בטעות או בעיכוב לא מוצדק מצדו, הוא ישקול את השדרוג אף לאחר המועד הקובע. ביהמ"ש החזיר אפוא את ההליך לביהמ"ש לעניינים מינהליים, לבחינת זכאות המערער לשדרוג מתוך התחשבות בזכותו לטיפול מזורז בעניינו ולערעור על פסיקה עתידית ככל שיידרש. במסגרת הדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים שודרג מעמדו של בן הזוג כמבוקש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים לדחות את בקשת שדרוג מעמדו של בן זוגה של תושבת ירושלים למעמד תושב ארעי. במסגרת הדיון בערעור הסכים משרד הפנים, בעקבות הערות ביהמ"ש, כי אם יתברר שאי השדרוג מקורו בטעות או בעיכוב לא מוצדק מצדו, הוא ישקול את השדרוג אף לאחר המועד הקובע. ביהמ"ש החזיר אפוא את ההליך לביהמ"ש לעניינים מינהליים, לבחינת זכאות המערער לשדרוג מתוך התחשבות בזכותו לטיפול מזורז בעניינו ולערעור על פסיקה עתידית ככל שיידרש. במסגרת הדיון בביהמ"ש לעניינים מינהליים שודרג מעמדו של בן הזוג כמבוקש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות