עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 30.09.2003
עע"ם 8849/03 - דופש ואח' נ' מנהל מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים הודעת ערעור
ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים, שדחה בקשה לאשרת שהייה מסוג א/5. המערערים גם מבקשים מבית המשפט להורות למשיב שלא להחיל את החלטת הממשלה מס' 1813 ואת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 רטרואקטיבית על בקשות לשדרוג מעמדו של המוזמן במסגרת הליך איחוד משפחות, אם אלה הלמו את כל דרישות ההליך המדורג והוגשו לפני החלטת הממשלה. המערערים טוענים כי החלה למפרע תגרום למעשה לכך שבעיות חמורות בהתנהלות מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית יחרצו את גורלה של משפחה: אישור בקשתה, שהוגשה קודם להחלטת הממשלה והחוק, יהיה תלוי במועד השרירותי שבו החליט פקיד לטפל בבקשתה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ערעור על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים, שדחה בקשה לאשרת שהייה מסוג א/5. המערערים גם מבקשים מבית המשפט להורות למשיב שלא להחיל את החלטת הממשלה מס' 1813 ואת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 רטרואקטיבית על בקשות לשדרוג מעמדו של המוזמן במסגרת הליך איחוד משפחות, אם אלה הלמו את כל דרישות ההליך המדורג והוגשו לפני החלטת הממשלה. המערערים טוענים כי החלה למפרע תגרום למעשה לכך שבעיות חמורות בהתנהלות מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית יחרצו את גורלה של משפחה: אישור בקשתה, שהוגשה קודם להחלטת הממשלה והחוק, יהיה תלוי במועד השרירותי שבו החליט פקיד לטפל בבקשתה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות