עת"ם (י-ם) 413/03 - סעדה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים תגובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 413/03 - סעדה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים תגובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 15.07.2003
עת"ם (י-ם) 413/03 - סעדה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים תגובת העותרים לתגובה המקדמית מטעם המשיב
העותרים טוענים כי הסיבה לעיכוב הטיפול בבקשת העותר לקבל מעמד של תושב ארעי היא סחבת מצד המשיב, ולא שיקול ביטחוני, כפי שזה טוען. שכן, כשיש חשש למסוכנות ביטחונית של המבקש, הנוהל שקבע משרד הפנים אינו מורה על עיכוב בקשתו, אלא על דחייתה. כן טוענים העותרים, כי במקרים אחרים שדרג המשיב את מעמדם של מבקשי איחוד משפחות חרף החלטת הממשלה מספר 1813 כאשר דובר בבקשות שהוגשו קודם לקבלתה והעדר ההכרעה בהן נבע מתפקודו הוא. הם מדגישים שוב שהעותר לא נעצר מעולם ואף לא נחקר על עבירה כלשהי, וכי אין להחיל בעניינו למפרע את החלטת הממשלה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים טוענים כי הסיבה לעיכוב הטיפול בבקשת העותר לקבל מעמד של תושב ארעי היא סחבת מצד המשיב, ולא שיקול ביטחוני, כפי שזה טוען. שכן, כשיש חשש למסוכנות ביטחונית של המבקש, הנוהל שקבע משרד הפנים אינו מורה על עיכוב בקשתו, אלא על דחייתה. כן טוענים העותרים, כי במקרים אחרים שדרג המשיב את מעמדם של מבקשי איחוד משפחות חרף החלטת הממשלה מספר 1813 כאשר דובר בבקשות שהוגשו קודם לקבלתה והעדר ההכרעה בהן נבע מתפקודו הוא. הם מדגישים שוב שהעותר לא נעצר מעולם ואף לא נחקר על עבירה כלשהי, וכי אין להחיל בעניינו למפרע את החלטת הממשלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות