נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | נוהל | 01.02.2003
נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות
נוהל משרד הפנים מחייב פנייה לגורמי הביטחון וקבלה של המלצתם לפני אישור בקשה לאיחוד משפחות – בעת הטיפול בבקשה הראשונה, ואחר כך בכל אחת משנות ההליך המדורג. אם גורמי הביטחון קובעים שיש באישור הבקשה סכנה ביטחונית, הבקשה מסורבת (אין אפשרות לעכבה), ועל משרד הפנים להודיע זאת בכתב למבקש, ולנמק את הסירוב. אם לטענת הגורמים המודיעיניים לא ניתן לפרט את הסיבות לסירוב הבקשה בשל טעמי ביטחון, הדבר יצוין בתשובה למבקש. דחיית בקשה מטעמים הקשורים במבקש עצמו, ולא בבן זוגו, אפשרית רק במקרים חריגים, כגון היותו במאסר ממושך או צפוי למאסר כזה. במקרה האחרון יש להודיע לו כי עם שחרורו יוכל להגיש בקשה חדשה, ובשלב זה על בן זוגו לצאת מן הארץ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים מחייב פנייה לגורמי הביטחון וקבלה של המלצתם לפני אישור בקשה לאיחוד משפחות – בעת הטיפול בבקשה הראשונה, ואחר כך בכל אחת משנות ההליך המדורג. אם גורמי הביטחון קובעים שיש באישור הבקשה סכנה ביטחונית, הבקשה מסורבת (אין אפשרות לעכבה), ועל משרד הפנים להודיע זאת בכתב למבקש, ולנמק את הסירוב. אם לטענת הגורמים המודיעיניים לא ניתן לפרט את הסיבות לסירוב הבקשה בשל טעמי ביטחון, הדבר יצוין בתשובה למבקש. דחיית בקשה מטעמים הקשורים במבקש עצמו, ולא בבן זוגו, אפשרית רק במקרים חריגים, כגון היותו במאסר ממושך או צפוי למאסר כזה. במקרה האחרון יש להודיע לו כי עם שחרורו יוכל להגיש בקשה חדשה, ובשלב זה על בן זוגו לצאת מן הארץ.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות