משפחות אסורות - איחוד משפחות ורישום ילדים במזרח ירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
משפחות אסורות - איחוד משפחות ורישום ילדים במזרח ירושלים
דוחות | דוח המוקד | 27.01.2004
משפחות אסורות - איחוד משפחות ורישום ילדים במזרח ירושלים
דוח של בצלם והמוקד בעניין השלכות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 על תושבי מזרח ירושלים. מהדו"ח עולה כי טענת המדינה שמטרת החוק ביטחונית היא הטעיה מכוונת, וכוונתה להסתיר את השיקול הדמוגרפי שהוביל לחקיקה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דוח של בצלם והמוקד בעניין השלכות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 על תושבי מזרח ירושלים. מהדו"ח עולה כי טענת המדינה שמטרת החוק ביטחונית היא הטעיה מכוונת, וכוונתה להסתיר את השיקול הדמוגרפי שהוביל לחקיקה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות