קונפליקט, כיבוש ופטריארכליות: נשים נושאות בנטל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
קונפליקט, כיבוש ופטריארכליות: נשים נושאות בנטל
דוחות | דוח | 31.03.2005
קונפליקט, כיבוש ופטריארכליות: נשים נושאות בנטל
דו"ח ארגון אמנסטי מציג את הפגיעה הקשה בנשים הנגרמת כתוצאה מהפרת זכויות האדם על ידי ישראל בשטחים הכבושים. רבות מן ההפרות, ובהן הרס בתים ושטחים חקלאיים, הגבלות קשות על חופש התנועה והגבלת הזכות לחינוך ולפרנסה, משפיעות במישרין או בעקיפין על נשים. הדו"ח מציין גם את החקיקה הפלסטינית המפלה נשים ואת האלימות נגדן בחברה הפלסטינית. מאתר אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח ארגון אמנסטי מציג את הפגיעה הקשה בנשים הנגרמת כתוצאה מהפרת זכויות האדם על ידי ישראל בשטחים הכבושים. רבות מן ההפרות, ובהן הרס בתים ושטחים חקלאיים, הגבלות קשות על חופש התנועה והגבלת הזכות לחינוך ולפרנסה, משפיעות במישרין או בעקיפין על נשים. הדו"ח מציין גם את החקיקה הפלסטינית המפלה נשים ואת האלימות נגדן בחברה הפלסטינית. מאתר אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות