תצהירו של ע.ז. במסגרת דו"ח המוקד ובצלם: "בתכלית האיסור - עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על ידי כוחות הביטחון של ישראל" המוקד להגנת הפרט
תצהירו של ע.ז. במסגרת דו"ח המוקד ובצלם: "בתכלית האיסור - עינוי עצירים פלסטינים והתעללות בהם על ידי כוחות הביטחון של ישראל"
מסמכים אחרים | תצהיר | 31.05.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תצהיר שהוגש במסגרת דו"ח שפרסמו המוקד להגנת הפרט ובצלם בו מספר ע.ז. על חקירותו בידי השב"כ: אלימות שהופעלה נגדו עד כדי גרימת בקע במפשעתו, מניעת צרכים חיוניים כגון מזון מספק, שירותים וטיפול רפואי, מניעת שינה, ואיזוק בשיטת "שבאח" ובצורת "בננה". לדו"ח המלא ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות