ד' קרצ'מר, "ביקורת בג"צ על הריסתם ואטימתם של בתים בשטחים", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (י' זמיר עורך, תשנ"ג), 305 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ד' קרצ'מר, "ביקורת בג"צ על הריסתם ואטימתם של בתים בשטחים", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (י' זמיר עורך, תשנ"ג), 305
מאמרים | אקדמי | 01.01.1993
ד' קרצ'מר, "ביקורת בג"צ על הריסתם ואטימתם של בתים בשטחים", ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי (י' זמיר עורך, תשנ"ג), 305
מאמר הבוחן ומבקר את פסיקותיו של בג"ץ בסוגיית הריסתם או אטימתם של בתים על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום).
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר הבוחן ומבקר את פסיקותיו של בג"ץ בסוגיית הריסתם או אטימתם של בתים על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום).
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות