תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119 המוקד להגנת הפרט
תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119
חקיקה | חוק | 01.01.1947
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התקנה עוסקת בהריסה או אטימה עונשיות של מבנה או חלק ממנו בשטח מדינת ישראל ובשטחים הכבושים על ידיה.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות