תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119
חקיקה | חוק | 01.01.1947
תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 תקנה 119
התקנה עוסקת בהריסה או אטימה עונשיות של מבנה או חלק ממנו בשטח מדינת ישראל ובשטחים הכבושים על ידיה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התקנה עוסקת בהריסה או אטימה עונשיות של מבנה או חלק ממנו בשטח מדינת ישראל ובשטחים הכבושים על ידיה.
עדכונים קשורים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות