בג"ץ 274/82 - חמאמרה נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 755 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 274/82 - חמאמרה נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 755
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.06.1982
בג"ץ 274/82 - חמאמרה נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לו(2), 755
בג"ץ אישר החרמה ואטימה של ביתו של עותר תושב השטחים, שבנו, נער בן 16, הודה בהטמנת מוקש. זאת על פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), אשר לגביה נקבע כי היא "הוראה עונשית". הודגש, כי מעשה ההחרמה אינו סופי והתקנה מאפשרת פנייה בכל עת בבקשה לביטול ההחרמה, שתידון לגופה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ אישר החרמה ואטימה של ביתו של עותר תושב השטחים, שבנו, נער בן 16, הודה בהטמנת מוקש. זאת על פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), אשר לגביה נקבע כי היא "הוראה עונשית". הודגש, כי מעשה ההחרמה אינו סופי והתקנה מאפשרת פנייה בכל עת בבקשה לביטול ההחרמה, שתידון לגופה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות