בג"ץ 5510/92 - תורקמאן נ' שר הבטחון ואח', פ"ד מח(1), 217 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5510/92 - תורקמאן נ' שר הבטחון ואח', פ"ד מח(1), 217
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.02.1993
בג"ץ 5510/92 - תורקמאן נ' שר הבטחון ואח', פ"ד מח(1), 217
בג"ץ התערב, באופן נדיר, בהחלטה בדבר הריסת בית, וקבע כי לעיתים ההריסה היא צעד לא סביר מבחינת היחס הראוי בין מעשיו של אדם ובין הסבל שייגרם בגינם למשפחתו, הגרה באותו בית, ובמקרים אלה יש להסתפק באטימה חלקית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ התערב, באופן נדיר, בהחלטה בדבר הריסת בית, וקבע כי לעיתים ההריסה היא צעד לא סביר מבחינת היחס הראוי בין מעשיו של אדם ובין הסבל שייגרם בגינם למשפחתו, הגרה באותו בית, ובמקרים אלה יש להסתפק באטימה חלקית. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות