בג"ץ 6026/94 - נזאל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מח(5), 338 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6026/94 - נזאל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מח(5), 338
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.11.1994
בג"ץ 6026/94 - נזאל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מח(5), 338
בג"ץ התיר לראשונה החלת תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) על ביתו של פלסטיני שביצע פיגוע התאבדות, כלומר על אדם שכבר מת והוא עצמו אינו נפגע מההריסה. השופט חשין, בדעת מיעוט, חוזר על עקרון היסוד ש'איש בעוונו ישא', ומוסיף שהפגיעה בכל הבית נושא הדיון, שמבצע הפיגוע לא היה בעליו ולא התגורר בכל שטחו, איננה כלל בסמכותו של המשיב, ולא מדובר בשיקול שרשאי המשיב לשקול במסגרת שיקול דעתו. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ התיר לראשונה החלת תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) על ביתו של פלסטיני שביצע פיגוע התאבדות, כלומר על אדם שכבר מת והוא עצמו אינו נפגע מההריסה. השופט חשין, בדעת מיעוט, חוזר על עקרון היסוד ש'איש בעוונו ישא', ומוסיף שהפגיעה בכל הבית נושא הדיון, שמבצע הפיגוע לא היה בעליו ולא התגורר בכל שטחו, איננה כלל בסמכותו של המשיב, ולא מדובר בשיקול שרשאי המשיב לשקול במסגרת שיקול דעתו. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות