בג"ץ 4112/90 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד הדרום, פ"ד מד(4), 626 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4112/90 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד הדרום, פ"ד מד(4), 626
פסיקה | פסיקה / עליון | 31.10.1990
בג"ץ 4112/90 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף פיקוד הדרום, פ"ד מד(4), 626
בג"ץ קובע שזכות הטיעון לפני הריסת בית היא זכות יסוד, הקיימת הן כאשר ההריסה מיועדת למלא צרכים צבאיים-ביטחוניים (כבמקרה דנן, בו הוצא צו ההריסה לשם הרחבת כביש בקטע בו היו הפרות סדר) והן כאשר היא נשענת על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום). יש לאפשר טיעון, אלא אם קיימים אינטרסים דחופים של קיום הסדר הציבורי ומניעת סיכון חיי אדם המונעים זאת. מתן אפשרות לתושבים להעלות השגות נגד הריסת ביתם בפני יועצים משפטיים של הממשל הצבאי במקום, מהווה מעין זכות טיעון. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קובע שזכות הטיעון לפני הריסת בית היא זכות יסוד, הקיימת הן כאשר ההריסה מיועדת למלא צרכים צבאיים-ביטחוניים (כבמקרה דנן, בו הוצא צו ההריסה לשם הרחבת כביש בקטע בו היו הפרות סדר) והן כאשר היא נשענת על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום). יש לאפשר טיעון, אלא אם קיימים אינטרסים דחופים של קיום הסדר הציבורי ומניעת סיכון חיי אדם המונעים זאת. מתן אפשרות לתושבים להעלות השגות נגד הריסת ביתם בפני יועצים משפטיים של הממשל הצבאי במקום, מהווה מעין זכות טיעון. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות