בג"ץ 8262/03 - אבו סלים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8262/03 - אבו סלים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 02.10.2003
בג"ץ 8262/03 - אבו סלים ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
בג"ץ קובע כי בבואו להרוס או לאטום בית חייב המפקד הצבאי להציג בעוד מועד צו כתוב, המציין את המקור המוסמך להחלטה ואת טעמה, ומגדיר את המבנה שעליו חל הצו ואת היקף ההריסה או האטימה. בית המשפט מדגיש שוב גם את החובה לאפשר שימוע בעוד מועד, ככל שניתן, ואת החובה לנמק בכתב החלטה שלא לאפשר אותו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קובע כי בבואו להרוס או לאטום בית חייב המפקד הצבאי להציג בעוד מועד צו כתוב, המציין את המקור המוסמך להחלטה ואת טעמה, ומגדיר את המבנה שעליו חל הצו ואת היקף ההריסה או האטימה. בית המשפט מדגיש שוב גם את החובה לאפשר שימוע בעוד מועד, ככל שניתן, ואת החובה לנמק בכתב החלטה שלא לאפשר אותו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות