בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.09.2002
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
השופט מצא מציין בפסק דינו כי דעת רוב השופטים בבית המשפט העליון היא כי ידיעתם של בני משפחתו של מבצע פיגוע התאבדות ואופן התייחסותם למעשה גופו אינם תנאי בל יעבור להפעלת הסמכות שבידי המפקד הצבאי להורות על הריסת ביתם. במקרה דנן, קבעו גם השופטים דורנר וחשין כי בני המשפחה לא היו תמי לב וידעו על כוונותיהם של מבצעי הפיגועים, ולכן הצטרפו לפסק דינו של מצא.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
השופט מצא מציין בפסק דינו כי דעת רוב השופטים בבית המשפט העליון היא כי ידיעתם של בני משפחתו של מבצע פיגוע התאבדות ואופן התייחסותם למעשה גופו אינם תנאי בל יעבור להפעלת הסמכות שבידי המפקד הצבאי להורות על הריסת ביתם. במקרה דנן, קבעו גם השופטים דורנר וחשין כי בני המשפחה לא היו תמי לב וידעו על כוונותיהם של מבצעי הפיגועים, ולכן הצטרפו לפסק דינו של מצא.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות