בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 13.09.2002
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד בתיהן של משפחות מבצעי פיגועים. בין השאר מוסרת המדינה כי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה ביום 31.7.2002 לשוב למדיניות "הריסת בתים בהם התגוררו מחבלים שביצעו פיגועי התאבדות ופיגועים חמורים אחרים", כדי "להרתיע באופן מיידי את המפגעים ושולחיהם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות