בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 13.09.2002
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תגובה מטעם המשיב
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד בתיהן של משפחות מבצעי פיגועים. בין השאר מוסרת המדינה כי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה ביום 31.7.2002 לשוב למדיניות "הריסת בתים בהם התגוררו מחבלים שביצעו פיגועי התאבדות ופיגועים חמורים אחרים", כדי "להרתיע באופן מיידי את המפגעים ושולחיהם".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד בתיהן של משפחות מבצעי פיגועים. בין השאר מוסרת המדינה כי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה ביום 31.7.2002 לשוב למדיניות "הריסת בתים בהם התגוררו מחבלים שביצעו פיגועי התאבדות ופיגועים חמורים אחרים", כדי "להרתיע באופן מיידי את המפגעים ושולחיהם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות