בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 01.09.2002
בג"ץ 7473/02 - בחר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד בתיהן של משפחות מבצעי פיגועים. המוקד טוען כי חקירת המשפחות בעקבות הפיגוע הוכיחה כי לא הייתה להן זיקה כלשהי לאירוע, וכי הריסת הבתים הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל את צווי ההריסה שהוצאו כנגד בתיהן של משפחות מבצעי פיגועים. המוקד טוען כי חקירת המשפחות בעקבות הפיגוע הוכיחה כי לא הייתה להן זיקה כלשהי לאירוע, וכי הריסת הבתים הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות