בג"ץ 542/89 - אלג'מל נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח', תק-על 89(2), 163 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 542/89 - אלג'מל נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח', תק-על 89(2), 163
פסיקה | פסיקה / עליון | 31.07.1989
בג"ץ 542/89 - אלג'מל נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח', תק-על 89(2), 163
בג"ץ קובע שהפעלתה של תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אפשרית, על פי נוסחה, גם כאשר מעמד מבצע העבירות בבית שיש כוונה להורסו היה של שוכר בלבד. שכן, כוחה המרתיע של התקנה יתבטל אם יסתבר שניתן למנוע מראש כל סנקציה על ידי ההיזקקות לדירה שכורה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קובע שהפעלתה של תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אפשרית, על פי נוסחה, גם כאשר מעמד מבצע העבירות בבית שיש כוונה להורסו היה של שוכר בלבד. שכן, כוחה המרתיע של התקנה יתבטל אם יסתבר שניתן למנוע מראש כל סנקציה על ידי ההיזקקות לדירה שכורה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות