בג"ץ 299/90 - נימר נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור הגדה המערבית, פ"ד מה(3), 625 המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 299/90 - נימר נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור הגדה המערבית, פ"ד מה(3), 625
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.06.1991
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ ביטל צו להריסת ביתו של אדם שאחיינו, צעיר תושב הגדה, הודה בהתעללות בחשוד בשיתוף פעולה. נקבע כי אין לראות בביתו של הדוד, שהצעיר התגורר בו זמנית בלבד, מקום מגורים קבוע של הצעיר, והמפקד אינו רשאי לעשות שימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) במקרה זה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות