בג"ץ 2207/03 - שחאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2207/03 - שחאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 04.03.2003
בג"ץ 2207/03 - שחאדה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בית בבעלות אונר"א שבו מתגוררת משפחתה של חשודה בסיוע לביצוע פיגוע. המוקד טוען כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית העלולה לפגוע בחפים מפשע, ומנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי; וכי לכל הפחות יש לאפשר לנפגעים מן ההחלטה שימוע ועתירה לבג"ץ לפני הריסת בתיהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בית בבעלות אונר"א שבו מתגוררת משפחתה של חשודה בסיוע לביצוע פיגוע. המוקד טוען כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית העלולה לפגוע בחפים מפשע, ומנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי; וכי לכל הפחות יש לאפשר לנפגעים מן ההחלטה שימוע ועתירה לבג"ץ לפני הריסת בתיהם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות