בג"ץ 987/89 - קווהג'י נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה, פ"ד מד(2), 227 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 987/89 - קווהג'י נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה, פ"ד מד(2), 227
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.02.1990
בג"ץ 987/89 - קווהג'י נ' מפקד כוחות צה"ל באזור רצועת עזה, פ"ד מד(2), 227
בג"ץ פוסק שבהפעלת הסנקציה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) יש להתחשב, בין היתר, בחומרת המעשים, בפגיעה שהסנקציה תגרום ובמידת מעורבותם של המתגוררים במבנה בביצוע העבירה. המפקד הצבאי רשאי להפעיל שיקולי הרתעה. לדעת בג"ץ, העובדה שהפרת שלום הציבור בשטחים נמשכת למרות הריסות הבתים אינה מלמדת כשלעצמה כי השימוש בתקנה 119 אינו יעיל. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ פוסק שבהפעלת הסנקציה מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) יש להתחשב, בין היתר, בחומרת המעשים, בפגיעה שהסנקציה תגרום ובמידת מעורבותם של המתגוררים במבנה בביצוע העבירה. המפקד הצבאי רשאי להפעיל שיקולי הרתעה. לדעת בג"ץ, העובדה שהפרת שלום הציבור בשטחים נמשכת למרות הריסות הבתים אינה מלמדת כשלעצמה כי השימוש בתקנה 119 אינו יעיל. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות