בג"ץ 698/85 - דג'לס ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מ(2), 42 המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 698/85 - דג'לס ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ"ד מ(2), 42
פסיקה | פסיקה / עליון | 24.03.1986
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קבע שמטרת תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) היא הרתעה, המכוונת גם אל הסובבים את מבצע הפיגוע. עם זאת, נקבע כי אין מדובר בענישה קולקטיבית: הבתים שבג"ץ אישר את הריסתם הם אלה שמהם יצאו מבצעי הפיגועים. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות