בג"ץ 3447/03 - רימאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3447/03 - רימאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 01.04.2003
בג"ץ 3447/03 - רימאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא שלא להרוס את בית משפחתו של מי שנחשד בפיגוע. כוחות גדולים של חיילים הופיעו כמה פעמים בבית, ובלי להציג צו הריסה מדדו וסימנו אותו, ואיימו בהריסתו, וכל זאת בעודם נוהגים בבני הבית באלימות. המוקד טוען כי אין תשתית עובדתית מוצקה לגבי החשוד; כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית, המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי; וכי לכל הפחות יש לאפשר לנפגעים מן ההחלטה שימוע ועתירה לבג"ץ לפני הריסת בתיהם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא שלא להרוס את בית משפחתו של מי שנחשד בפיגוע. כוחות גדולים של חיילים הופיעו כמה פעמים בבית, ובלי להציג צו הריסה מדדו וסימנו אותו, ואיימו בהריסתו, וכל זאת בעודם נוהגים בבני הבית באלימות. המוקד טוען כי אין תשתית עובדתית מוצקה לגבי החשוד; כי הריסת הבית הנה ענישה קולקטיבית ובלתי מידתית, המנוגדת לדין הבינלאומי ההומניטארי; וכי לכל הפחות יש לאפשר לנפגעים מן ההחלטה שימוע ועתירה לבג"ץ לפני הריסת בתיהם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות