תקנות (האג) בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) סעיף 23(ז) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תקנות (האג) בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) סעיף 23(ז)
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 18.10.1907
תקנות (האג) בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה (1907) סעיף 23(ז)
הסעיף אוסר השמדת רכוש אויב או החרמתו, אלא אם אלו נדרשות במפגיע על ידי צרכי המלחמה.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף אוסר השמדת רכוש אויב או החרמתו, אלא אם אלו נדרשות במפגיע על ידי צרכי המלחמה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות