בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 29.02.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבים טוענים כי תוואי הגדר נבחר בהתאם למטרת מכשול קו התפר - מניעת מעבר בלתי מבוקר של תושבי האזור אל תחומי מדינת ישראל ואל תחומי ישובים ישראליים מסוימים באזור, והגנה על הכוחות שיפעלו לאורכו. לכן סומן התוואי ככל האפשר בשטחים שולטים וללא פיתולים חדים. הם טוענים עוד כי עיכוב הבנייה עשוי לגרום עלויות נוספות הנובעות מהסכמים בין המדינה וקבלני התשתית; כי הטענות על העדר אפשרות נאותה לעותרים להשמיע את השגותיהם אינן נכונות; וכי הטענות בעניין תוואי המכשול הינן ברובן כלליות ולא ספציפיות למקטעים הנוגעים לצווי התפיסה שבמחלוקת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות