בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תצהיר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תצהיר
מסמכים אחרים | תצהיר | 16.03.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חברי המועצה לשלום ולביטחון סבורים שהגדר צריכה להיבנות על הקו הירוק או סמוך לו; שצמידות הגדר במקרים רבים לכפרים הפלסטינים תקל על מי שינסו לפגוע בכוחות המפטרלים שם, תחצוץ בין התושבים ובין קרקעותיהם, ועל כן תחייב הקמת שערים שיהוו נקודות חיכוך; שהגדר מתפתלת בגלל כוונה לתפוס כל גבעה שולטת, אבל ברוב המקרים אין לכך הצדקה ביטחונית; שהתוואי אינו מתאים לעקרונות שקבע משרד הביטחון, ויש חלופות עדיפות מבחינה זו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות