בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 30.06.2004
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין

בג"ץ קיבל עתירה נגד צווי תפיסה של שטחי מקרקעין בגדה, מצפון-מערב לירושלים, שהוציא מפקד כוחות צה''ל באזור לשם הקמתה של גדר ההפרדה, וקבע כי יש לבטל את תוואי הגדר באותו אזור. נקבע כי במבחן המידתיות, המתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי ועל המשפט המינהלי הישראלי, ברוב המקרים שאליהם התייחסה העתירה הנזק לתושבים המקומיים אינו עומד ביחס ראוי לתועלת הביטחונית הצומחת מהקמת הגדר בתוואי נשוא העתירה. בג"ץ קבע עם זאת, בניגוד לעמדת העותרים, שהטעם לעצם הקמת הגדר הוא ביטחוני ולא מדיני.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

בג"ץ קיבל עתירה נגד צווי תפיסה של שטחי מקרקעין בגדה, מצפון-מערב לירושלים, שהוציא מפקד כוחות צה''ל באזור לשם הקמתה של גדר ההפרדה, וקבע כי יש לבטל את תוואי הגדר באותו אזור. נקבע כי במבחן המידתיות, המתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי ועל המשפט המינהלי הישראלי, ברוב המקרים שאליהם התייחסה העתירה הנזק לתושבים המקומיים אינו עומד ביחס ראוי לתועלת הביטחונית הצומחת מהקמת הגדר בתוואי נשוא העתירה. בג"ץ קבע עם זאת, בניגוד לעמדת העותרים, שהטעם לעצם הקמת הגדר הוא ביטחוני ולא מדיני.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות