בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 31.08.2004
בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לפרק את גדר ההפרדה שיצרה את מובלעת אלפי מנשה, וכך כלאה את תושביהם של חמישה כפרים פלסטינים, הפרידה אותם מאדמותיהם המפרנסות אותם, חצצה בינם לבין היישובים הפלסטינים המספקים להם שירותי בריאות, חינוך ותרבות, וקרעה משפחות; וכל זאת, כדי להותיר את התנחלות אלפי מנשה, כולל שטחיה המוניציפאליים הבלתי בנויים, ממערב לגדר. למעשה, אחרי בניית הגדר נותרו לתושבי אותם כפרים רק שתי אפשרויות פרנסה עיקריות: הסתננות בלתי חוקית לישראל, או עבודה בשכר רעב כמשרתיהם של מתנחלי אלפי מנשה. באזור זה הושלמה הגדר, ולכן השלכות קיומה הקשות הן כבר עובדה קיימת. בעתירה, המתבססת בין היתר על חוות הדעת של בית הדין בהאג, נטען כי הקמת הגדר באזור זה נעשתה בהעדר סמכות ובחריגה מכללי המידתיות והסבירות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לפרק את גדר ההפרדה שיצרה את מובלעת אלפי מנשה, וכך כלאה את תושביהם של חמישה כפרים פלסטינים, הפרידה אותם מאדמותיהם המפרנסות אותם, חצצה בינם לבין היישובים הפלסטינים המספקים להם שירותי בריאות, חינוך ותרבות, וקרעה משפחות; וכל זאת, כדי להותיר את התנחלות אלפי מנשה, כולל שטחיה המוניציפאליים הבלתי בנויים, ממערב לגדר. למעשה, אחרי בניית הגדר נותרו לתושבי אותם כפרים רק שתי אפשרויות פרנסה עיקריות: הסתננות בלתי חוקית לישראל, או עבודה בשכר רעב כמשרתיהם של מתנחלי אלפי מנשה. באזור זה הושלמה הגדר, ולכן השלכות קיומה הקשות הן כבר עובדה קיימת. בעתירה, המתבססת בין היתר על חוות הדעת של בית הדין בהאג, נטען כי הקמת הגדר באזור זה נעשתה בהעדר סמכות ובחריגה מכללי המידתיות והסבירות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות