בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.09.2005
בג"ץ 7957/04 - מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' פסק דין

בג"ץ קיבל עתירה נגד חוקיות תוואי גדר ההפרדה שיצרה את מובלעת אלפי מנשה. נקבע כי התוואי פוגע באופן לא מידתי בזכויותיהם של התושבים הפלסטינים בכפרים שנכלאו בתוך המובלעת ונותקו משטחי הגדה המערבית, ועל כן יש לפרק את הגדר באזור ולקבוע תוואי שפגיעתו בחיי התושבים פחותה. יחד עם זאת נפסק כי על פי המשפט הבינלאומי המפקד הצבאי מוסמך להקים את הגדר בתוך השטח הכבוש גם לשם הגנה על המתנחלים. בג"ץ גם דחה את קביעות חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג, שהתבססו, לדעתו, על תשתית עובדתית לא מספקת.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

בג"ץ קיבל עתירה נגד חוקיות תוואי גדר ההפרדה שיצרה את מובלעת אלפי מנשה. נקבע כי התוואי פוגע באופן לא מידתי בזכויותיהם של התושבים הפלסטינים בכפרים שנכלאו בתוך המובלעת ונותקו משטחי הגדה המערבית, ועל כן יש לפרק את הגדר באזור ולקבוע תוואי שפגיעתו בחיי התושבים פחותה. יחד עם זאת נפסק כי על פי המשפט הבינלאומי המפקד הצבאי מוסמך להקים את הגדר בתוך השטח הכבוש גם לשם הגנה על המתנחלים. בג"ץ גם דחה את קביעות חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג, שהתבססו, לדעתו, על תשתית עובדתית לא מספקת.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות