במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה
דוחות | דוח | 01.09.2005
במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה
דו"ח של הארגונים 'בצלם' ו'במקום' מראה שאחד השיקולים המרכזיים בקביעת קטעים רבים של תוואי החומה היה הרצון להכליל בצדו ה"ישראלי" שטחים המיועדים, לפי תכניות המתאר, להרחבת התנחלויות, ואף להקמת התנחלויות חדשות. זאת, בניגוד לטענת ישראל כי תוואי החומה נקבע על סמך שיקולי ביטחון בלבד. הדו"ח מציג מקרי מבחן, הכוללים ניתוח מפורט של התכניות הקיימות להרחבת ארבע התנחלויות, וכן של הקשר בין תכניות אלה לבין תוואי החומה. כן מציג הדו"ח את עיקר הממצאים בנוגע לשמונה מקרים אחרים, שבהם הושפע תוואי החומה באופן משמעותי מתכניות להרחבת התנחלויות.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של הארגונים 'בצלם' ו'במקום' מראה שאחד השיקולים המרכזיים בקביעת קטעים רבים של תוואי החומה היה הרצון להכליל בצדו ה"ישראלי" שטחים המיועדים, לפי תכניות המתאר, להרחבת התנחלויות, ואף להקמת התנחלויות חדשות. זאת, בניגוד לטענת ישראל כי תוואי החומה נקבע על סמך שיקולי ביטחון בלבד. הדו"ח מציג מקרי מבחן, הכוללים ניתוח מפורט של התכניות הקיימות להרחבת ארבע התנחלויות, וכן של הקשר בין תכניות אלה לבין תוואי החומה. כן מציג הדו"ח את עיקר הממצאים בנוגע לשמונה מקרים אחרים, שבהם הושפע תוואי החומה באופן משמעותי מתכניות להרחבת התנחלויות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות