בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 19.02.2006
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס מודיעה המדינה כי החליטה לשנות את תוואי החומה בקטעו הדרום-מזרחי שבו עוסקת העתירה. זאת, לאחר שהמדינה כבר הודתה שאילו תוכננה החומה היום, אזור זה של החומה, שנבנה רק בשל התחשבות בתכנית מתאר - לא מאושרת - המרחיבה את התנחלות צופין, לא היה מצוי ממערב לחומה. המדינה טוענת כי בעקבות שינוי התוואי תתאפשר גישה חופשית של העותרים לרוב אדמותיהם. הכניסה לשאר האדמות, אלה שייוותרו מערבית לחומה, תתבצע דרך שער צופין, בכל שעות האור.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס מודיעה המדינה כי החליטה לשנות את תוואי החומה בקטעו הדרום-מזרחי שבו עוסקת העתירה. זאת, לאחר שהמדינה כבר הודתה שאילו תוכננה החומה היום, אזור זה של החומה, שנבנה רק בשל התחשבות בתכנית מתאר - לא מאושרת - המרחיבה את התנחלות צופין, לא היה מצוי ממערב לחומה. המדינה טוענת כי בעקבות שינוי התוואי תתאפשר גישה חופשית של העותרים לרוב אדמותיהם. הכניסה לשאר האדמות, אלה שייוותרו מערבית לחומה, תתבצע דרך שער צופין, בכל שעות האור.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות