בג"ץ 2732/05 - ח' ראש עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ח' ראש עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.10.2009
בג"ץ 2732/05 - ח' ראש עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
החלטת בג"ץ בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות השתהות המדינה ביישום פסק דין בן שלוש שנים שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל. בהחלטה מותח ביהמ""ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק, המלמדת שהמדינה רואה בפסקיו המלצה בלבד, והטיל על המדינה תשלום הוצאות לעותרים בסך 20,000 ₪.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת בג"ץ בבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות השתהות המדינה ביישום פסק דין בן שלוש שנים שקבע כי תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס אינו חוקי ולפיכך מבוטל. בהחלטה מותח ביהמ""ש ביקורת נוקבת על התנהלות המדינה בתיק, המלמדת שהמדינה רואה בפסקיו המלצה בלבד, והטיל על המדינה תשלום הוצאות לעותרים בסך 20,000 ₪.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות