חוות דעת בנושא העתקת עצי זית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוות דעת בנושא העתקת עצי זית
מסמכים אחרים | חוות דעת | 24.05.2005
חוות דעת בנושא העתקת עצי זית
חוות דעת של המהנדס החקלאי של עמותת ההצלה החקלאית הפלסטינית - עמותת "פארק", שהוגשה לבג"ץ במסגרת עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לשינוי תוואי גדר ההפרדה סמוך לבודרוס. בניגוד לטענת המדינה שהנזק שנגרם לעצי זית כתוצאה מבניית הגדר הוא הפיך שכן ניתן להעתיק זיתים ממקומם, טוען המומחה כי העתקת העצים ממקומם היא מורכבת ויקרה, כי העצים המועתקים חשופים לפגיעות ממחלות ומפגעי מזג אויר, כי קיים מחסור באדמות חקלאיות מתאימות וכי עד עתה לא נודע על העתקת עצי זית שהצליחה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
חוות דעת של המהנדס החקלאי של עמותת ההצלה החקלאית הפלסטינית - עמותת "פארק", שהוגשה לבג"ץ במסגרת עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל לשינוי תוואי גדר ההפרדה סמוך לבודרוס. בניגוד לטענת המדינה שהנזק שנגרם לעצי זית כתוצאה מבניית הגדר הוא הפיך שכן ניתן להעתיק זיתים ממקומם, טוען המומחה כי העתקת העצים ממקומם היא מורכבת ויקרה, כי העצים המועתקים חשופים לפגיעות ממחלות ומפגעי מזג אויר, כי קיים מחסור באדמות חקלאיות מתאימות וכי עד עתה לא נודע על העתקת עצי זית שהצליחה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות