י' יועז, "המדינה בבג"ץ: לא רק שיקולי ביטחון משפיעים על תוואי הגדר", הארץ 4.7.05 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
י' יועז, "המדינה בבג"ץ: לא רק שיקולי ביטחון משפיעים על תוואי הגדר", הארץ 4.7.05
מאמרים | עיתונות | 04.07.2005
י' יועז, "המדינה בבג"ץ: לא רק שיקולי ביטחון משפיעים על תוואי הגדר", הארץ 4.7.05
דיווח על דיון שנערך בבג"ץ ביום 3.7.05 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי גדר ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. עתירה קודמת בעניין זה נדחתה לאחר שבג"ץ קיבל את עמדת המדינה כי הסיבה לקביעת התוואי על אדמת התושבים ולא בצמוד להתנחלות צופין הסמוכה היא ביטחונית. כיום מודה המדינה שהסיבה להרחקת הגדר מן ההתנחלות היתה תוכנית המתאר שיעדה את השטח המסופח לאזור תעשייה. עם זאת היא טוענת, כי בשל נימוקים כספיים אין לפרק את הגדר בקטע זה, למרות שבעבר טענה שהגדר "זמנית", וכי ניתן לפרקה או להזיזה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דיווח על דיון שנערך בבג"ץ ביום 3.7.05 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי גדר ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. עתירה קודמת בעניין זה נדחתה לאחר שבג"ץ קיבל את עמדת המדינה כי הסיבה לקביעת התוואי על אדמת התושבים ולא בצמוד להתנחלות צופין הסמוכה היא ביטחונית. כיום מודה המדינה שהסיבה להרחקת הגדר מן ההתנחלות היתה תוכנית המתאר שיעדה את השטח המסופח לאזור תעשייה. עם זאת היא טוענת, כי בשל נימוקים כספיים אין לפרק את הגדר בקטע זה, למרות שבעבר טענה שהגדר "זמנית", וכי ניתן לפרקה או להזיזה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות